HEIM > Aktør > Vest-Telemark PPT IKS > Tilsette


Pedagogisk psykologisk teneste i Vest-Telemark

Vest-Telemark PPT IKS
Telefon: 35 06 83 00
Fax: 35 06 83 01
E-post: pptSPAMFILTER@vest-telemark.no (Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Besøksadresse:
Mylletorget
Garveriv. 14, Kviteseid

Postadresse:
Postboks 43
3836 Kviteseid


Tilsette

Torunn Kittilsen, dagleg leiar
E-post:  torunn.kittilsenSPAMFILTER@vest-telemark.no <torunn.kittilsenSPAMFILTER@vest-telemark.no> (Fjern SPAMFILTER fra adressen)
Sissel Kjeldal, PP-rågivar
E-post:  sissel.kjeldalSPAMFILTER@vest-telemark.no <sissel.kjeldalSPAMFILTER@vest-telemark.no> (Fjern SPAMFILTER fra adressen)
Elin Aakre Bringa, PP-rådgivar
E-post:  elin.aakre.bringaSPAMFILTER@vest-telemark.no <elin.aakre.bringaSPAMFILTER@vest-telemark.no> (Fjern SPAMFILTER fra adressen)
Britt Ellen Omtveit, PP-rådgivar
E-post:  britt.ellen.omtveitSPAMFILTER@vest-telemark.no <britt.ellen.omtveitSPAMFILTER@vest-telemark.no> (Fjern SPAMFILTER fra adressen)
Einar Søreide, PP-rådgivar
E-post:  einar.soreideSPAMFILTER@vest-telemark.no <einar.soreideSPAMFILTER@vest-telemark.no> (Fjern SPAMFILTER fra adressen)
Merete Tveitereid, PP-rådgivar
E-post:  merete.tveitereidSPAMFILTER@vest-telemark.no <merete.tveitereidSPAMFILTER@vest-telemark.no> (Fjern SPAMFILTER fra adressen)
Gørild Bothner Kanstad, PP-rådgivar/psykolog
E-post:  gorildSPAMFILTER@vest-telemark.no <gorildSPAMFILTER@vest-telemark.no> (Fjern SPAMFILTER fra adressen)
Åse Brit Pedersen, sekretær
E-post:  ase.brit.pedersenSPAMFILTER@vest-telemark.no <ase.brit.pedersenSPAMFILTER@vest-telemark.no%20> (Fjern SPAMFILTER fra adressen)
Roger Steinbakk, PP-rådgivar
  <roger.steinbakkSPAMFILTER@vest-telemark.no> (Fjern SPAMFILTER fra adressen)E-post: roger.steinbakkSPAMFILTER@vest-telemark.no <roger.steinbakkSPAMFILTER@vest-telemark.no> (Fjern SPAMFILTER fra adressen)


This site uses cookies. Read more about cookies here. Ikke vis denne meldingen igjen.