HEIM > Aktør > Vest-Telemark PPT IKS > Tilmelding til PPT


Pedagogisk psykologisk teneste i Vest-Telemark

Vest-Telemark PPT IKS
Telefon: 35 06 83 00
Fax: 35 06 83 01
E-post: pptSPAMFILTER@vest-telemark.no (Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Besøksadresse:
Mylletorget
Garveriv. 14, Kviteseid

Postadresse:
Postboks 43
3836 Kviteseid


Tilmelding til PPT

Når tilmeldinga kjem frå barnehagen/skulen, skal det alltid følgje med ein pedagogisk rapport.

Rapporten skal mellom anna gjere greie for barnet / eleven sine vanskar og kva som er gjort tidlegare for å avhjelpe vanskane. Viser til tilmeldingsskjemaet.

Ei tilmelding til PPT skal berre skje i samråd og forståing med heimen.

Foreldre kan ta direkte kontakt med PPTThis site uses cookies. Read more about cookies here. Ikke vis denne meldingen igjen.