HEIM > Aktør > Vest-Telemark PPT IKS > Om oss > Kontakt med PPT


Pedagogisk psykologisk teneste i Vest-Telemark

Vest-Telemark PPT IKS
Telefon: 35 06 83 00
Fax: 35 06 83 01
E-post: pptSPAMFILTER@vest-telemark.no (Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Besøksadresse:
Mylletorget
Garveriv. 14, Kviteseid

Postadresse:
Postboks 43
3836 Kviteseid


Kontakt med PPT

Føresette, barnehagar og skular / opplæringsinstansar kan kontakte PPT når dei er bekymra for utviklinga til barnet/eleven.

Unge over 15 år og vaksne kan sjølv ta initiativ til kontakt med tenesta, men kan også ta kontakt i samarbeid med skule /opplæringsinstans.This site uses cookies. Read more about cookies here. Ikke vis denne meldingen igjen.