HEIM > Aktør > Vest-Telemark PPT IKS


Pedagogisk psykologisk teneste i Vest-Telemark

Vest-Telemark PPT IKS
Telefon: 35 06 83 00
Fax: 35 06 83 01
E-post: pptSPAMFILTER@vest-telemark.no (Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Besøksadresse:
Mylletorget
Garveriv. 14, Kviteseid

Postadresse:
Postboks 43
3836 Kviteseid


Vest-Telemark PPT IKS

- ei pedagogisk psykologisk teneste

Interkommunalt samarbeid mellom kommunane

Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune

Tenesta har kontorstad i Kviteseidbyen

- og yter tenester lokalt i alle eigarkommunane

Vest-Telemark PPT IKS er ei pedagogisk psykologiske teneste som blir drive som eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane i regionen:

Tenesta har kontorstad i Kviteseidbyen og yter tenester lokalt i alle eigarkommunane.

Vest-Telemark PPT IKS

Fylka si informasjonsteneste for søkarar til vidaregåande opplæring har valt ut sentral informasjon om vidaregåande opplæring frå vilbli.no og omsett det til 5 språk. Det er no tilgjengeleg som eiget menypunkt på nettstaden.This site uses cookies. Read more about cookies here. Ikke vis denne meldingen igjen.