HEIMBustadmarknaden i Vest-Telemark denne veka

Sjekk annonsene på finn.no 

Hus til sals!

Sjekk ut arrangementskalenderen for Vest-Telemark

Arrangementskalender:

Noregs råaste kalenderdistribusjon

Sjå kva som skjer, og legg inn ditt arrangement!

Origo-kalender

Støtt arbeidet - bli med i Lyntogets Venner!

Konfliktrådet tilbyr hjelp med å løyse konfliktar, både lovbrot og sivile konfliktar. No søker rådet nye meklarar i Telemark.

Her kan du finne ut kva som finst av leilegheiter, einebustader og småbruk til sals akkurat no.

På utkikk etter arbeid? Her finn du oversikt over kva som finst av utlyste, ledige jobbar innan privat og offentleg sektor i Vest-Telemark akkurat no. 

Vest-Telemark Konferansen samlar på nytt politikarar, privat næringsliv, offentleg tilsette og organisasjonar i regionen for å drøfte eit viktig tema. Er næringshagar framtida for god næringsutvikling i regionen?

Talentjakten er ein unik sjanse for regionen og næringslivet i Telemark til å marknadsføre seg sjølv og sikre seg i "kampen om dei gode hovuda", som vil bli ein utfordring i framtida.

13. januar er offisiell opningsdato for Friluftslivets år 2015. Mål for året er å auke merksemda til friluftsliv og gje positive verknader på folkehelsa.

ARRANGEMENTSKALENDERThis site uses cookies. Read more about cookies here. Ikke vis denne meldingen igjen.